Sistemul de încălzire-răcire prin suprafață QUALITHERMź

Principalele avantaje ale sistemului: nu provoacă alergii, funcționare silențioasă, estetic, funcționare fără curenturi de aer, ușor de montat, modern.

 

Prescripții de montare - Date tehnice
Materialul tuburilor

Tuburile sistemului de încălzire prin suprafață QUALITHERMź sunt produse din polietilenă cu rezistență termică sporită a cărei proprietăți termotehnice și mecanice satisfac condițiile impuse pentru materiale folisibile în sisteme de încălzire (DIN16833).
Diametrul tuburilor QUALITHERMź sunt următoarele 10x1,3; 18x2; 20x2; 22x2 mm.

Difuzia de oxigen

Tuburile sistemului de încălzire QUALITHERMź sunt produse cu un strat protector contra difuziei de oxigen și satisfac condițiile impuse de DIN 4726.

Plasarea registrelor pe suprafețe plasarea distribuitoarelor

Registrele din tuburi de 10x1,5 sunt montate pe suprafețe și sunt racordate la mici distribuitoare montate deasupra pardoselii în nișe. Aceste mici distribuitoare se racordează la distribuitoarele mari prin tronsoane de diametre 18x2 și 22x2. În principal registrele se plasează pe suprafața interioară a pereților exteriori, dar pot fi utilizate și tavanele sau pereții interior ca suprafețe disponibile.

Plasarea distribuitoarelor-colectoarelor

În general aceste distribuitoare colectoare se montează pe fiecare nivel, pe perete sau în nișă de perete în cutie din metal. Pe aceste distribuitoare vor fi montate debitmetrele, robineții sau electroventilele care vor joca rol în automatizarea sistemului. Datorită acestor distribuitoare avem posibilitatea de a echilibra fiecare câmp de încălzire sau de a închide acestea.

Figura 2. Distribuitorul montat pe fiecare nivel în clădire


Plasarea ditribuitoarelor mici în nișă de perete

Aceste mici distribuitoare vor fi montate în nișă de perete într-o cutie din plastic peste care vom putea pune tencuiala. Datorită acestor mici cutii ușor vom putea găsii locul distribuitoarelor în perete.

Figura 3.: Distribuitoare mici pentru încălzire prin perete/tavan


Plasarea tuburilor, racordarea tubului de încălzire prin perete la tronsonul de alimentare

Micile distribuitoare se racordează la tronsoanele din sistemul de încălzire răcire prin fitinguri JG. În capătul tubului introducem o manșetă pentru păstrarea secțiunii circulare al tubului apoi apăsăm tubul în racord până la ciocnire. În manșetă se află a nișă pentru accesul unui inel de siguranță care împiedică desfacerea îmbinării. Prin îndepărtarea inelului de siguranță îmbinarea poate fi desfăcută. Dimensiunea tronsonului de alimenntare al unui câmp de încălzire variază în funcție lungimea registrelor din câmpul de încălzire. În cazul tuburilor de Ø10x1,3 lungimea maximă al unui registru este de maxim 30 m. În cazul în care într-un câmp avem mai multe registre (circuite) propunem ca acestea să fie plasate paralel și orizontal. Această propunere se bazează pe considerente hidraulice fiindcă putem utiliza ușor circuite de lungimi egale și dezaerisirea va fi cu mult ușurată.

Putem utiliza micile distribuitoare-colectoare cu 1-2-3-4 circuite pe care vom putea lega câte 3-6-9-12 m2 de câmp de încălzire. În cazul tuburulor cu dimensiunea de 14x1,3 mm putem alcătui circuite cu lungimea de 80 m evitănd folosirea micilor distribuitoare, acestea fiind legate direct la distribuitorul principal pe nivel.

Pe pereți putem utiliza tuburi de 10x1,3mm și tuburi de 14x1,3mm dar pe tavan propunem utilizarea tuburilor de 10x1,3 mm, în acest caz este de ajuns și o tencuială mai subțire. Tuburile vor fi fixate în șine de fixare apoi vor fi tencuite utilizând plasa dryvit cu suprapuneri de 20-20 cm. Raza de curbură al tuburilor este 10xd(tub) mm.

 

Proba de presiune

După montarea circuitelor de încălzire prin suprafață și înainte de tencuire trebuie efectuată proba de presiune. Pe corpul de distribuitor-colector în locul ventilului de aerisire automat montăm un manometru prin care vom verifica etanșeitatea sistemului. În cazul montării/depozitării tuburilor de încălzire trebuie avut mare grijă ca să nu le deteriorăm. Tuburile sunt protejate contra difuziei de oxigen cu un strat izolator. Acesta se poate deteriora dacă întră în contact cu flacără sau obiecte ascuțite.

 


Trecerea tuburilor din pardoseală pe perete

La trecerea tuburilor din pardoseală pe perete trebuie utilizată metoda arătată ca în figura 4. Astfel vom menține posibilitatea de a acoperii corect cu tencuială.

Fig. 4. : trecerea tubului din pardoseală pe perete

Soluție corectă
Soluție incorectă

Montarea șinei de fixare a tuburilor

Tuburile de încălzire prin suprafață vor fixate în șină montată pe perete sau tavan. Profilele U vor fi montate la o distanță de 50 cm unul de celălalt. La cărămizi cu goluri, mărimea propusă de șurub 5x30mm, la cărămizi pline 5x25mm iar în cazul montării pe beton 5x20mm. Pentru toate cazurile gaura trebuie efectuată cu burghiu de 4mm. Proflul U din plastic arată ca în figura următoare.:

Figura 5. Șină de montare tuburi


Montarea tuburilor în distribuitoare

Înaintea montării tubului în distribuitor-colector trebuie montată o manșetă din Cu în capătul tubului, pentru evitarea deformării acestuia. Manșeta trebuie să se fixeze în tub. Montarea tuburilor în care manșeta nu se strânge este strict interzisă!.

Figura alăturată arată fixarea manșetei în capătul tubului.

 

Important este ca pragul manșetei să fie în contact cu capătul tubului. Acest prag va impiedica căderea manșetei în corpul de distribuitor-colector. Capătul tubului cu manșeta montată trebuie împins în corpul de distribuitor-colector până ce dispare manșeta.
La plasarea tuburilor care ies din distribuitor colector trebuie să menținem o direcție perpendiculară pe distribuitor colector pe o distanță de cel puțin 10xd(tub) mm, cum este arătat și în figura următoare:


Fig. 6.: Montarea tuburilor pe corpul distribuitor-colector


Tragerea, forțarea tuburilor care ies din distribuitor colector este strict interzisă!

Fig.7. : Astfel de montare ESTE INTERZISĂ!


 

Încă odată atragem atenția asupra importanței efectuării probei de presiune după montarea tuburilor. Proba de presiune poate fi efectuată cu apă sau aer. Sistemul poate fi considerat bine montat dacă a menținut presiunea de 3,5 bar pe o durată de 24 ore și modul de plasare a fost verificat de reprezentatul firmei S.C. HUNISOFT S.R.L.

Părțile componente ale sistemului QUALITHERMź sunt mărci înregistrate.

Copierea, reproducerea acestora este pedepsită de lege!

 
 
 
 
 
Avantaje
Qualitherm
Date tehnice