SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE-RĂCIRE PRIN SUPRAFAȚĂ - QUALITHERMź

Principalele avantaje ale sistemului: nu provoacă alergii, funcționare silențioasă, estetic, funcționare fără curenturi de aer, ușor de montat, modern.

Descrierea sistemului de încălzire prin suprafață QUALITHERMź

În general despre încălzirea-răcirea prin suprafețe
A-88/2005

Principiul încălzirii/răcirii prin perete/tavan (suprafață) constă în montarea sub tencuială a tuburilor cu diametru mic. Prin aceste tuburi poate circula apă caldă de 34/30°C pentru încălzire, sau apă rece 16/20°C pentru răcire. Ca urmare a circulării apei prin aceste tuburi, se va răcii suprafața încălzind sau răcind încăperea.

În primul rând suprafețele încălzite vor fi pereții exterior, apoi tavanul iar la urmă pereții interior dacă nu mai avem alte suprafețe disponibile.

Avantajul sistemului QUALITHERMź Este ca racordurile între fitinguri și tuburi vor fi executate printr-o metodă unică prin racorduri rapide. Tuburile vor fi simplu împinse într-o manșetă numită Cartridge, astfel montarea poate fi efectuată rapid fără unelte specifice. Astfel prețul manoperei executării acestui sistem scade considerabil

Prin încălzire prin suprafață confortul termic al încăperilor va fi atins prin cedare de căldură a suprafețelor mari încălzite la temperaturi joase.
În cazul încăperilor cu finisaje reci (gresii/marmură) poate fi aplicat pe lângă încălzirea prin perete/tavan și încălzirea prin pardoseală.


Sistemul QUALITHERMź - îmbină materialele și fitingurile performante obținând a soluție ideală din punct de vedere tehnic și financiar.


Confort în locuință

Confortul în încăperi depinde de mai mulți factori. Multitudinea factorilor care influențează confortul uman sunt: mirosurile, zgomotele, iluminarea încăperii, conținutul de umiditate al aerului și starea termică a încăperii.

Dintre acești factori noi ne ocupăm cu încălzirea încăperii. Combinând încălzirea prin perete/tavan cu încălzirea prin pardoseală obținem un sistem cu care putem atinge confortul termic maxim. În încăperile încălzite cu sistem de încălzire prin suprafețe căldura se transmite prin radiație. Din această cauză distribuția căldură în încăpere este cea mai omogenă.

Sistemul QUALITHERMź folosește fitinguri și materiale care garantează calitatea și rapiditatea montării.

Astfel se reduce timpul de manoperă al montării sistemului.

Sistemul QUALITHERMź folosește tuburi din PE cu strat de protecție contra difuziei de oxigen, iar cel mai important este ca și fitingurile folosite la alcătuirea sistemului mențin această proprietate de protecție contra difuzei de oxigen.

Acest aspect este foarte important la sistemele de încălzire/răcire care utilizează pompe de căldură.

Sistemul este aplicabil și la case din structuri ușoare, în mansarde.

Este montabil prin sistemul panou pe scănduri și gipscarton.


Confortul termic-Temperatura rezultată-Curenți

Confortul termic într-o încăpere se determină prin distribuția temperaturii și starea curenților.

În cazul analizării sistemelor de încălzire fenomenul de apariție al curenților de aer și distribuția temperaturilor în încăpere trebuie tratate paralel.

Temperatura în încăpere poae fi influențată prin încălzire sau răcire. Sistemele de încălzire și răcire pot fi grupate prin modul de cedare a căldurii, astfel distingem sisteme:

-prin convecție

-prin radiație

Sistemele prin convecție generează mișcarea aerului încăperii. Sistemele care cedează căldura prin radiație funcționează independent de acest fenomen.

Temperatura sensibilă în încăperile încălzite prin suprafațe este o temperatură rezultată.Temperatura rezultată poate este calculată ca media sumei temperaturii suprafeței radiante și temperatura aerului încăperii:

trez=(trad+taer)/2

Din această formulă rezultă ca aceeași temperatură medie poate fi atinsă prin temperatură de radiație mai mare menținând o temperatură mai scăzută a temperaturii aerului. Temperatura suprafețelor radiante din formulă este media proporțională a temperaturilor suprafețelor radiante din încăpere.

O soluție ideală pentru suprafețe radiante este încălzirea prin suprafețe.

 


Considerente financiare

Pierderea de căldură a clădirii se compune din pierderile prin transmisie de căldură prin structurile clădirii și pierderile prin infiltrație. Menținând o temperatură mai scăzută cu 1-2°C automat vom obține o pierdere mai mică de căldură prin infiltrație. Dimensionănd la o temperatură mai scăzută cu 1°C vom obține o economisire de energie cu 5-8%.Folosind sistemul de încălzire prin suprafețe vom putea reduce temperatura încăperii cu 1-2°C astfel vom putea reduce energia necesară încălzirii clădirii cu 10-15%.


Considerente de mediu

Sistemul de încălzire QUALITHERMź funcționează cu temperatură scăzută 35/30°C. Astfel putem folosi generatoare de căldură foarte economice cum ar fi cazanele cu condensație sau pompele de căldură care nu folosesc deloc energie fosilă numai energie geotermică. Aceste noi sisteme sunt cu atât mai eficiente cu cât temperatura agentului termic este mai redusă.

Alte avantaje ale sistemului de încălzire/răcire prin suprafață QUALITHERMź

Sistemul QUALITHERMź poate fi folosit și la răcire având aceleași aspecte în funcționare ca și la încălzire. Pe lângă faptele amintite în legătură cu confortul atins, sănătate, aspectele de mediu și energetică sistemul QUALITHERMź are și avantaje în estetică. Sistemul este invizibil în clădire. Acestă cerință apare din ce în ce mai des în cerințele beneficiarilor
 
 
 
 
 
Qualitherm
Qualitherm
Avantaje