WinWatt-RO
 
 
Prezentarea programului:

Programul este un program realizat de către ingineri instalatori cu experiență în proiectare și cadre didactice din domeniul Instalațiilor în construcții. Programul folosește motorul de bază de date IDAPI al firmei Borland.

Baza de date al programului conține toate materialele de bază folosite pe piața de materiale de construcții/instalații. Această bază de date poate fi completată sau restrânsă liber de utilizator.   Această posibilitate permite o libertate mare în utilizarea programului. Baza de date al programului este structurată pe tipuri de materiale cum arată următoarea fereastră de dialog. Baza de date este completată cu datele din STAS-6472/3-89 referitoare la materialele de construcții.

 
 
Proiectarea începe prin crearea unui proiect.
Programul se compune din diferite evidențe cum ar fi:
-Evidența de Structuri
-Evidența de Încăperi
-Evidența de Clădiri
-Evidența de Radiatoare monotubulare
-Evidența de Încălziri/răciri prin suprafață
-Evidența de Consumatori de putere cunoscută (termoventilaotare, fan-coil-uri, agregate de tratarea aerului pt. acestea putem introduce puteri de încălzire/răcire)
-Evidența de Schimbători de căldură/Ventile de amestec
-Evidența Tronsoanelor rețelei
 
-Evidența Tronsoanelor rețelei

Toate datele din aceste evidențe pot fi listate, exportate în diferite programe de editare texte de ex. (Word, Excel)

Prin alcătuirea structurilor putem efectua analiza difuziei de vapori prin structură, automat se calculează rezistența la transfer termic și se calculează valoarea rezistenței de transfer termic necesar al structurii R0nec.

 
Analiza difuziei vaporilor se efectuează în următoarea fereastră de dialog.
 
 

 

Pierderea de căldură/Aportul de căldură
Pierderea de căldură al încăperi este calculată automat, iar simultan se calculează și aporturile de căldură al încăperii introducând aporturile interioare de căldură.
 
Tot în evidența de încăperi putem selecta radiatoarele și suprafața de încălzire/sau răcire prin suprafață care acoperă pierderile și aporturile.
 
Încăperile pot fi ulterior rotite, oglindite iar corespunzător acestora automat se vor schimba pierderile de căldură și aporturile de căldură
 
În evidența de Clădiri obținem pierderile de căldură și aporturile de căldură totale corespunzătoare clădirilor sau aporturilor de căldură.
 
Tot aici apare bilanțul energetic al clădirii -Anvelopa clădirii G- (în curs de dezvoltare).
 
Prin alcătuirea rețelei hidraulice în care sunt racordate consumatorii energetici putem porni calculul rețelei. Acest calcul poate fi efectuat pentru încălzire și pentru răcire în cazul a diferitelor tipuri de agenți termici.
Ca rezultat al acestui calcul obținem dimensionarea rețelei conform criteriilor prealabil stabilite, pozițiile ventilelor de echilibrare și parametrii de selectare al pompelor pentru rețea (debit, sarcină).
 
Graful rețelei
 
După calcularea rețelei se afișează un graf al rețelei care arată consumatorul cel mai defavorabil. Acest graf este un graf interactiv, aici putem schimba diametre de tronsoane, tipuri de ventil, iar programul recalculează automat rețeaua cu noile date.
 
Programul calulează volumul de apă din rețea și ca urmare a acestuia putem dimensiona vasul de expansiune deschis sau închis
 
Programul crează și o fereastră cu rezultatele afișite tabelar după calculul rețelei.
 
Programul poate dimensiona sisteme de încălzire/răcire prin suprafață (tavan/perete/pardoseală- de ex. QUALITHERM®). Proiectarea acestora fără program de proiectare poate prezenta o muncă destul de amănunțită pentru proiectant. În cazul utilizării programului sarcina inginerului este de a evalua rezultatele și de a efectua modificări (introducerea ventilelor de echilibrare, de a efectua modificări la diametrele tronsoanelor) care pot scade costul instalației.
 
Schimbătoare de căldură/Ventile de amestec:
 
Programul poate racorda rețeaua primară cu rețeaua secundară prin schimbătoare de căldură sau ventile de amestec. Pentru definirea acestor elemente de rețea avem la dispoziție următoarea fereastră de dialog:
 
 
Lista de materiale:
 
Programul după dimensionarea rețelei poate lista materialele din care este alcătuită rețeaua.
Programul poate crea după lista de materiale un fișier *.csv care poate fi introdus în programe de deviz.
Această listă conține țevi, ventile, radiatoare, izolații, sisteme de încălzire prin pardoseală,Fitinguri. Lista arată în felul următor:Lista de materiale
 
 
Pentru ușurarea proiectării avem posibilitatea de a exporta/importa/copia încăperile, clădirele, rețelele. Acesta ne va fi la mare ajutor la crearea nivelelor similare prin simpla renumire după importare.
 
După crearea rețelelor dacă dorim să schimbăm tipul elementelor de rețea (țevi, ventile, radiatoare, izolații) avem la dispoziție o fereastră de modificări de tip. După recalcularea rețelei obținem noua lsită de materiale.
 
Programul oferă o flexibilitate maximă în crearea rețelelor și definirea diferitelor tipuri de consumatori.
 
Va oferi o satisfacție deosebită petnru ingineri în analiza efectelor modificărilor în rețea.
 
Acest program este un program care calculează atăt rețele de încălzire cât și de răcire și poate dimensiona sistemele de încălzire/răcire prin suprafață.
 
Descriere WinWatt-RO-XXL în fișier *.pdf
Versiuni & Prețuri în fișier *.pdf

 

ARCHLine.XP
HOME
QUALITHERM